HISTORIE FIRMY

Firma FORTIS spol. s r.o. působí ve svém oboru od června 1991 a již od svého vzniku se specializovala na projektovou, inženýrskou a investorskou činnost ve výstavbě. V roce 1992 rozšířila svoji činnost o dodavatelskou a obchodní činnost. V tomto roce společnost také zahájila stavební výrobu a začala v této oblasti poskytovat komplexní služby. Stavební středisko se zařadilo svou orientací, zakázkami o objemu do deseti milionů korun a počtem pracovníků mezi malé stavební firmy, po jejichž existenci je stále poptávka. V následujícím roce došlo k dalšímu rozšíření aktivit firmy, a to o provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí.

Od tohoto roku byla současně firma strukturálně rozdělena na tři samostatná střediska. Projekční atelier se zabývá projektovou, investorskou a inženýrskou činností ve výstavbě a má ve své působnosti plánografické práce a poradenskou činnost. Dalšími samostatnými středisky jsou středisko výroby, které se zabývá dodavatelskou činností ve výstavbě a inženýrskou činností, a středisko ekonomické práce a dražby mimo výkon rozhodnutí včetně kompletní činnosti investorské.

Firma FORTIS spol. s r.o. zaměstnává od svého začátku v průměru třicet pracovníků. Od počátku svého vzniku firma FORTIS spol. s r.o. také úzce spolupracuje s akciovou společností Řízení letového provozu ČR, pro kterou realizovala několik významných zakázek. Společnost je také zakládajícím členem České asociace dražebníků, kde se podílí na přípravě legislativních dodatků zákona 26/2000sb. o veřejných dražbách a metodik pro dražebníky.
FORTIS JIHLAVA s.r.o.
Husova č.p. 1653/46
586 01 Jihlava
e-mail: info@fortis.ji.cz
Tel.: +420 567 308 325