https://www.traditionrolex.com/14
Architektonický ateliér | Stavební výroba | Inženýrská činnost | Dražby | Reality | Obchodní činnost | O firmě | FORTIS spol. s r.o.

O FIRMĚ

Jedna z nosných činností se odehrává v projekčním ateliéru společnosti, kde pracuje v průměru deset stálých zaměstnanců a jsou v něm obsaženy téměř veškeré profese. Podle aktuální situace a požadavků zákazníků ateliér využívá také projekčních služeb dalších ateliérů a některých externích spolupracovníků. Tým projekčního ateliéru disponuje dvěma autorizovanými architekty a dvěma autorizovanými stavebními inženýry. Všichni ostatní pracovníci jsou kvalifikovaní stavební inženýři a technici, kteří jsou profesními odborníky. I když se projekční ateliér společnosti FORTIS v průběhu posledních několika let stal do určité míry universálním ateliérem, přesto se specializuje z větší části na rekonstrukce budov bytových, občanských a průmyslových, či jejich adaptace pro nové provozy a na jejich provozní dostavby.

Významný díl činnosti ateliéru je trvale zaměřen na rekonstrukce památkově chráněných budov i komplexů budov v památkových rezervacích měst nebo samostatně památkově chráněných areálů budov. Další část činnosti ateliéru je zaměřena na občanské či průmyslové stavby a stavby v oblasti obchodu a služeb. Velmi důležitou a nedílnou součástí jsou projekty interiérů a obytných budov. Polovina činnosti ateliéru zahrnuje projekty řešící rekonstrukce objektů všech typů a kategorií výstavby. Za dobu trvání firmy jsme vypracovali dokumentaci na rekonstrukce více než padesáti měšťanských domů, a to v objemu realizací od investic od dvou do patnácti milionů korun, kde se také podílela i na následných stavebních pracích. Naše firma rovněž projektovala některé významné průmyslové, zemědělské a obchodní objekty a vypracovala mnohé urbanistické studie.

Významnou činností firmy FORTIS je inženýrská činnost, včetně zajištění technického dozoru pro investora. Inženýrskou činnost jsme schopni vykonávat pro zákazníky na území celé České republiky, a to v jakémkoliv stádiu stavby, od přípravy akce do fáze stavebního povolení, kolaudace stavby nebo až na kompletní technický dozor investora.

Firma FORTIS spol s r.o. je jednou z předních dražebních společností v regionu v oboru dražeb a zabývá se tzv. dobrovolnou a nedobrovolnou dražbou, kdy cílem dobrovolné dražby je zabránit podloudným utajeným prodejům převážně státního majetku či majetku v konkurzním řízení a jsou výhodnou formou pro maximální zpeněžení prodávaných věcí pro svou otevřenost. Na druhou stranu nedobrovolné dražby jsou naopak nejrychlejším nástrojem zástavních věřitelů uplatnit své zákonné pohledávky vůči dlužníkům bez jejich souhlasu.
FORTIS JIHLAVA s.r.o.
Husova č.p. 1653/46
586 01 Jihlava
e-mail: sekretarka@fortis.ji.cz
Tel.: +420 567 308 325
https://www.traditionrolex.com/14